700 587 to przejazdy ulgowe (28% wszystkich przejazdów), 968 655 to przejazdy bezpłatne (39%), a 832 485 to przejazdy normalne (33%). Z uwagi na pandemię przedstawione dane różnią od wcześniejszych statystyk z uwagi m.in. na rzadsze podróże uczniów i studentów, uprawnionych do ulgowych przejazdów.

W sumie MPK wykonało przewozy o łącznej długości 1,44 mln kilometrów na dwunastu całorocznych trasach autobusowych (w tym na linii nr 2 zlikwidowanej z końcem marca 2020 r.).