Najwyższa Izba Kontroli (NIK) to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Od ponad 90 lat NIK ocenia funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego kraju. NIK bada wszystkie obszary działalności państwa, w które zaangażowane są publiczne pieniądze lub majątek, sprawdza też, czy instytucje publiczne wykonują swoje zadania w sposób skuteczny, wydajny i oszczędny.

Jak mówi nam Oliwia Bar, wiceydrektor bydgoskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, w ostatnim czasie kontrolerzy pojawili się w kilku instytucjach w Inowrocławiu oraz okolicznych miejscowościach. Ich prace się już zakończyły, jednak na wyniki kontroli trzeba będzie jeszcze poczekać.

W Urzędzie Miasta w Inowrocławiu, inowrocławskiej Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przeprowadzili kontrolę dotyczącą wykonywania przez gminę zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowe.

- To była ogólnopolska kontrola. Delegatura NIK brała w niej udział, wykonaliśmy swoje zadania, ale o tym, kiedy wyniki zostaną upublicznione zadecyduje Departament Administracji Publicznej NIK w Warszawie, który jest gospodarzem kontroli - wyjaśnia Oliwia Bar.

Sprawdzenie wykonywania zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej przez gminę Inowrocław to nie jedyne działania NIK w naszym regionie. Przeprowadzono także kontrole dotyczące:

  • Pomocy społecznej świadczonej osobom opuszczającym zakłady karne. Kontrola prowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,

  • realizacji zadań przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Kontrola prowadzona w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu,

  • działań aktywizujących i wspierających osoby bezdomne. Kontrola prowadzona w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu,

  • konsultacji społecznych przy realizacji inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowych. Kontrola prowadzono w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu,

  • realizacji przez samorząd zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych. Kontrola prowadzona w Urzędzie Miasta Inowrocławia,

  • realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Kontrola prowadzona w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie.

O wynikach kontroli NIK będziemy informować na bieżąco.