Placówka zapewniała pomoc osobom pozbawionym doraźnie lub trwale dachu nad głową. Funkcjonowała systemem codziennym, nieprzerwanie od 15 listopada ubiegłego roku. Termin jej uruchomienia w minionym sezonie uległ nieco przesunięciu z uwagi na konieczność montażu wyposażenia oraz remontu i adaptacji pomieszczeń do wymogów tego typu placówki.

- Zanim ogrzewalnia podjęła działalność, przeszła gruntowną lustrację ze strony służb socjalnych i sanitarno-epidemiologicznych oraz Wiesławy Paszkiewicz prezes Zarządu Koła TPBA. Obsługę zapewniał zespół doświadczonych opiekunów. Każdemu potrzebującemu zagwarantowano tu możliwość korzystania ze schronienia, wypicia gorącego napoju, zjedzenia posiłku w postaci zupy oraz kanapek. Niezależnie pośród zainteresowanych rozprowadzono kurtkośpiwory dostarczone bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Warto podkreślić, że opisana forma udzielania pomocy społecznej w postaci ogólnodostępnej ogrzewalni, prowadzona jest nieprzerwanie od 2011 r. Jej realizacja wynika bezpośrednio z zapisów statutowych Towarzystwa - mówi Grzegorz Roczek.

Podczas sezonu 2020/2021 odnotowano łącznie 959 zgłoszeń. Liczebnie zdecydowanie przeważali mężczyźni w wieku 22-70 lat. O pomoc zwróciły się również trzy kobiety. Potencjalni beneficjenci zgłaszali się przeważnie sami, choć czasami bywali dowożeni przez policję lub straż miejską.

- Na przełomie stycznia i lutego, gdy panowały siarczyste mrozy sięgające kilkunastu stopni, placówka świadczyła opiekę systemem całodobowym. Po likwidacji od 1 stycznia 2021 r. mało wykorzystywanego schroniska dla bezdomnych kobiet, ogrzewalnia stała się dla nich jedynym dostępnym przytuliskiem. Mimo że większość bywalców ogrzewalni wywodziła się z marginesu społecznego, nie wyłączając osób uzależnionych, obyło się bez konieczności interwencji służb porządkowych - dodaje Grzegorz Roczek.

Kolejny sezon działalności rozpocznie się od 1 października 2021 roku.