Święto naszej planety obchodzone jest od 1970 roku.

- Od kilku lat, młodzież z Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu pamięta o dacie 22 kwietnia! Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.  Z powodu pandemii, wiele konferencji i akcji towarzyszących Dniu Ziemi odbywa się w świecie wirtualnym. Nasi uczniowie chętnie włączyli się w obchody. Kamila Zdobińska z klasy II ATg, Oliwia Mielcarek i Natalia Pawlak z klasy IIAEp biorą udział w konkursach, przygotowują prezentacje a przy tym poszerzają swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Analizują stopień zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby. Szukają środków zaradczych. Wiedzą jak istotne jest zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii energią odnawialną - mówi j. Małetka z "Chemika".

Z kolei uczniowie klas drugich liceum o profilu policyjnym poszukiwali w swoim otoczeniu dowodów na niszczycielską działalność człowieka wobec środowiska. Poniżej zdjęcia autorstwa J. Nawrockiej, W. Wysockiej, K. Grodziskiej, M. Wiśniewskiej, K. Cesarz, P. Nawrockiej, O. Paszek i K. Ciechanowskiej.