Społeczność szkoły każdego roku spotykała się pod tablicą patrona szkoły, aby uczcić jego pamięć. Pandemia spowodowała, że zajęcia odbywają się zdalnie. W tym trudnym czasie symboliczne wiązanki kwiatów pod tablicą Jana Pawła II i w izbie pamięci złożyła delegacja, w skład której weszli dyrektor szkoły, przedstawiciel nauczycieli i samorządu uczniowskiego.

2 04 2021 1

Dodatkowym akcentem tegorocznych obchodów była wizyta Danuty Rogóż, która przekazała pamiątki związane ze szkołą po Romanie Andrusieczko, nieżyjącym już nauczycielu z lat pięćdziesiątych XX wieku. Ciekawostką jest fakt, że jego żona, pani Stanisława Andrusieczko utrzymywała kontakt listowny z sekretariatem papieskim w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Na życzenia wysyłane z okazji świąt i rocznic zawsze otrzymywała odpowiedź, a skany tej korespondencji zostały udostępnione szkole do izby pamięci.

30 03 2021