- Powstanie Kopalni Soli "Mogilno" zawdzięczamy w dużej części zlikwidowanej Kopalni Soli "Solno" w Inowrocławiu, ponieważ w związku z zagrożeniem wodnym kopalni podziemnej, podjęto decyzję o budowie kopalni otworowej "Mogilno". Ostateczna decyzja o postawieniu w stan likwidacji inowrocławskiej Kopalni Soli "Solno" zapadła również 35 lat temu - 1 kwietnia 1986 roku - przypomina Damian Polak, rzecznik prasowy IKS Solino SA.

Pierwsze otwory wykonane w 1957 roku nawierciły sól w rejonie wsi Huta Palędzka i Palędzie Dolne. Kolejne otwory oraz badania geofizyczne, wykonane w tym rejonie potwierdziły występowanie złoża soli kamiennej. W 1976 roku decyzją ministra przemysłu chemicznego utworzono Obszar Górniczy "Palędzie" o powierzchni 13 427 836 m2. Dwa lata później rozpoczęto budowę Kopalni Soli "Mogilno", którą zakończono w 1986 roku. Eksploatację wysadu rozpoczęto od głębokości 1400 metrów. Mogileńska kopalnia nieprzerwanie produkuje solankę od jej otwarcia 13 lutego 1986 r. W swej ponad trzydziestopięcioletniej historii wydobyto już blisko 130 mln m3 solanki.

Obecnie Solino S.A. rozwija działalność Kopalni Soli Mogilno, prowadząc na szeroką skalę inwestycje górnicze, wierci nowe otwory oraz modernizuje infrastrukturę technologiczną. Zarząd Solino S.A. za trud i wysiłek włożony w rozwój Inowrocławskich Kopalń Soli "SOLINO" S.A. za naszym pośrednictwem pragnie wszystkim obecnym i byłym pracownikom spółki składa serdeczne podziękowania - Szczęść Boże!