PWiK prosi o odpowiednie zabezpieczenie instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez zamarzaniem, przypomina też o konieczności wykonania izolacji cieplnej wodomierzy, umożliwiającej odczyt i wskazań oraz odwodnienia, oczyszczenia i izolacji studzienek wodomierzowych. Wszystkie zgłoszenia o awariach i zakłóceniach w dostawie wody można zgłaszać całodobowo pod nr tel. 52 357 40 71.