Według Urzędu Regulacji Energetyki od nowego roku rachunki odbiorców energii z grupy G11 - w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, średnio nieco poniżej 2 MWh rocznie - wzrosną o ok. 1,5 zł miesięcznie.

Dla odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy - zaznaczył regulator.

W przypadku Enei, wzrost taryfy wyniesie 3,5 proc., dla PGE Obrót będzie to 3,6 proc., a dla Taurona Sprzedaż - 3,55 proc. Postępowanie w sprawie taryf czwartego ze sprzedawców z urzędu Energi Obrót - jest nadal prowadzone.

„Regulator stoi na straży tych procesów, dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym” – podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes URE Rafał Gawin.

Jak poinformował Urząd, głównym powodem podwyżek był nieznacznie wyższy, niż uznany przez regulatora za uzasadniony w taryfach obowiązujących w 2020 r., poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców na potrzeby odbiorców z grup G. Drugim czynnikiem był wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej oraz efektywności energetycznej.

Zgodnie z prawem, Prezes URE zatwierdza taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do gospodarstw domowych tylko czterem tzw. sprzedawcom z urzędu. Z ostatnich danych Urzędy wynika, że z zatwierdzanych taryf korzysta nieco ponad 60 proc. z 15,5 mln gospodarstw domowych - odbiorców z grup G. Ok. 37 proc. z nich kupuje energię na zasadach rynkowych.

Urząd Regulacji Energetyki przypomniał też o innych składnikach rachunku za energię elektryczną, które zmienią się lub pojawią od 1 stycznia 2021 r. Stawka opłaty OZE wzrośnie do 2,20 zł/MWh, stawka opłaty kogeneracyjnej spadnie do zera, bez zmian pozostaną stawki opłaty przejściowej.

Na rachunkach pojawi się natomiast opłata mocowa, z której finansowany będzie rynek mocy. Dla gospodarstw domowych jej stawka będzie zależeć od rocznego zużycia i wyniesie od 1,87 do 10,46 zł netto miesięcznie. Gospodarstwo o przeciętnym zużyciu zapłaci 7,47 zł netto miesięcznie więcej.(PAP)

wkr/ amac/