wp

Jak już informowaliśmy, otwarcie dla ruchu nowego ronda zostało opóźnione z uwagi na dostępność niektórych elementów infrastruktury. - Wykonawca napotkał poważne utrudnienia w terminie dostawy oraz wykonania prac, wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej - informowało Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Chodziło o bramownice, na których umieszcza się znaki z kierunkami jazdy.

- Generalny wykonawca zadania, firma COLAS Polska, wnioskował o zmianę terminu ustawienia bramownic i zobowiązał się do dostarczenia oraz zamontowania brakujących elementów do 20 grudnia 2020 roku - poinformował inwestor.

Wokół ronda montowane są już wspomniane bramownice, natomiast w obrębie tarczy skrzyżowania pojawiły się separatory ruchu dla poszczególnych relacji. Stosowane są one po to, aby uniemożliwiać przejazd przez linie ciągłe i w konsekwencji ograniczyć możliwość wystąpienia kolizji.

rondo2