Na półkilometrowym odcinku ul. Metalowców (od ul. Pileckiego do skrzyżowania z ul. Dworcową) wybudowano przedłużenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Pileckiego. Przy al. Okrężnej wymieniony został chodnik na odcinku 320 metrów, w miejscu którego powstał ciąg pieszo-rowerowy. Uporządkowana została także zieleń na tym terenie. Przy al. Okrężnej pojawiło się również nowe oświetlenie LED.

Wykonawcą inwestycji jest firma SzubargaBuildingGroup Sp. z o. o. Prace zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej.

Kolejne ścieżki rowerowe oddane do użytku (4)

Kolejne ścieżki rowerowe oddane do użytku (1)