- W przyszłym tygodniu oczekuję na złożenie w tej sprawie wniosku przez zainteresowanych. Do nabycia po cenach hurtowych niesprzedanych kwiatów, została wskazana Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli będzie z tym jakiś problem to pracownicy Urzędu Miasta pomogą w jego rozwiązaniu - poinformował Ryszard Brejza.

Jednocześnie zdecydowano o otwarciu furtki na cmentarz komunalny. - Zgodnie z rozporządzeniem rządu obowiązuje zakaz wchodzenia na cmentarze, za wyjątkiem uroczystości pogrzebowych i czynności przygotowujących. Egzekwowaniem tych przepisów zajmuje się Policja. Wydawanie poleceń strażnikom miejskim lub policjantom, kogo należy karać a kogo nie, jest przestępstwem, nie mieści się w moich kompetencjach i podlega karze ograniczenia wolności. Jurysdykcja prezydenta również nie sięga na inne cmentarze - wyjaśnia prezydent.