Najwyższy odsetek odnotowano wśród osób pracujących w zawodach związanych z ICT (67,8 proc.), a najniższy – w zawodach robotniczych (1,9 proc.).

GUS podał, że w 2020 roku ponad 98 proc. osób w wieku 16-74 lata śledziło informacje dotyczące COVID-19. Wskaźnik ten utrzymywał się na podobnym poziomie we wszystkich grupach wiekowych.

Najpopularniejszym źródłem informacji wśród respondentów była telewizja (korzystało z niej 86,9 proc. osób) oraz strony internetowe (68,5 proc.).

Wraz ze wzrostem wieku ankietowanych zwiększały się wskaźniki korzystających z konwencjonalnych źródeł informacji (radia, telewizji oraz gazet i czasopism). Strony internetowe oraz portale społecznościowe większym zainteresowaniem cieszyły się wśród młodszych osób.

19,1 proc. respondentów uważa, że obecna sytuacja stanowi duże zagrożenie dla osobistych finansów wobec 15 proc. przed miesiącem - podał GUS.

Przeciętne zagrożenie odczuwa 44,3 proc. odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej wobec 40,1 proc. miesiąc temu.

Małe zagrożenie deklaruje 26,3 proc. wobec 29,3 proc. we wrześniu, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 10,3 proc. respondentów wobec 15,6 proc. miesiąc temu. (PAP)

map/ ana/