W związku z wystąpieniem stanu epidemii i koniecznością ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów petentów z pracownikami urzędu, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (w obydwu lokalizacjach) będzie zamknięte dla bezpośredniej obsługi interesantów od najbliższego poniedziałku do odwołania.

Załatwianie wszelkich spraw będzie się odbywać telefonicznie, drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w godzinach 7.30 – 15.30 za pomocą „skrzynki podawczej” znajdującej się w holu starostwa przy alei Ratuszowej 38.

Sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu należy załatwiać poprzez składanie zakopertowanych wniosków z dołączonym numerem telefonu kontaktowego w „skrzynce podawczej” znajdującej się w wejściu „B”.

Odbiór dowodów rejestracyjnych następuje przez wirtualne wydanie w systemie CEPiK, natomiast dowód rejestracyjny, karta pojazdu i decyzja przesłana zostanie listownie na adres zamieszkania. Prawa jazdy uzyskane po raz pierwszy oraz wtórniki praw jazdy będą przesyłane listownie na adres zamieszkania.

Odbiór dokumentów w pozostałych sprawach następuje w wejściu „D”, po telefonicznym kontakcie pracownika i ustaleniu terminu odbioru.