Radny na samym początku sesji zwrócił się z wnioskiem formalnym do przewodniczącego rady o wycofanie z porządku obrad punktów dotyczących zmian w opłatach za odpady komunalne. Poinformował, że ani on, ani inni radni nie otrzymali kalkulacji proponowanych podwyżek, a te - jak twierdzi - są niezbędne do procedowania.

- Regionalne izby obrachunkowe w całym kraju uchylały tego rodzaju uchwały z powodu nieprzedstawienia radnym szczegółowej kalkulacji - mówił Damian Polak, radny Zjednoczonej Prawicy.

Obrady przerwano na blisko godzinę. W tym czasie sprawę analizowali urzędnicy i prawnicy ratusza, następnie głos zabrała zastępca prezydenta miasta Ewa Witkowska, która wskazała, że linia orzecznicza w tym zakresie jest rozbieżna. Jak poinformował przewodniczący rady Tomasz Marcinkowski na wycofanie punktów zgodził się prezydent Inowrocławia, ale ostatecznie wszyscy obecni radni przyjęli ten wniosek. Sprawa podwyżek wrócić ma jednak na forum kolejnej sesji, która odbędzie się już jutro.

- Będą one rozpatrywane w dniu jutrzejszym, po przedstawieniu radnym dodatkowych informacji - poinformowała Adriana Herrmann, rzecznik Urzędu Miasta.