Z terenu inwestycji zniknęły już główne ekipy budowlane, na kończących drogę rondach zagospodarowano zieleń, a na samym łączniku pojawiło się oznakowanie poziome. Zdarza się, że mimo obowiązującego wciąż zakazu ruchu, z drogi korzystają pojedynczy kierowcy. 

Plac budowy przekazano w kwietniu 2019 roku. Inwestycja pierwotnie miała zostać oddana do użytku z końcem czerwca 2020 roku. O aktualnie planowaną datę otwarcia drogi oraz o powody opóźnienia spytaliśmy inowrocławski ratusz. Na żadne z zadanych pytań nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi.

- Zgodnie z procedurami prawnymi, trwają prace mające na celu uzyskanie pozwoleń na jej użytkowanie. Dopuszczenie łącznika do ruchu pojazdów będzie możliwe po zakończeniu wszelkich niezbędnych procedur odbiorczych oraz uzyskaniu ww. pozwoleń - czytamy w odpowiedzi Karoliny Sobieraj, kierownika referatu kultury i promocji z urzędu miasta.

Całkowita wartość inwestycji wraz z przebudową ulicy Długiej to około 22 mln złotych, z czego ok. 4 mln zł to wkład własny miasta, ok. 300 tys. złotych - wkład gminy Inowrocław, a pozostała kwota pochodzi ze środków unijnych.