Zapisy będą przyjmowane jeszcze jedynie w niedizelę 11 listopada w godzinach 10.00 - 13.00 w biurze zawodów, czyli na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego.

- Ze względu na przekroczone w środę określone wcześniej możliwości organizacyjne - osoby, które dopiszą się w dniu biegu nie otrzymają tego dnia atrybutów, które są przewidziane dla osób zapisanych w terminie obowiązującego limitu, tj. koszulki i medalu. Zapewniony zostanie jednak elektroniczny pomiar czasu oraz posiłek regeneracyjny i woda - informuje Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Uczestnik, który będzie chciał zapisać się w dniu imprezy będzie musiał podpisać dodatkowe oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na wyżej wymienione warunki. Dostanie on również specjalny numer startowy, który pozwoli na jego identyfikację na mecie. Organizator równocześnie zapewnia, że osoby zapisane w biurze zawodów 11 listopada medal oraz koszulkę otrzymają w terminie późniejszym, tj. maksymalnie do 4 tygodni po biegu.