Chodzi o dokumenty, fotografie, militaria i wspomnienia o niepodległościowym zrywie na Kujawach. Zebrane materiały zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Głównej. Archiwalia można przynosić do Czytelni Regionalnej (ul. Kilińskiego 16) od poniedziałku do piątku w godzinach pn., wt, czw., pt. od 9.00 do 17.00 i w środy od 10.00 do 15.00. Bliższych informacji można zasięgnąć pod adresem e-mail: regionalna@bmino.pl lub pod nr telefonu 52 356-77-01.

apel