W pismach skierowanych na ręce premiera oraz minister rozwoju parlamentarzyści podkreślają, że należy uruchomić rozwiązania mające na celu wsparcie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, czyli szpitali, oddziałów szpitalnych i sanatoriów.

- W 46 miejscowościach w całej Polsce funkcjonuje ponad 270 takich zakładów, zatrudniających blisko 100 tys. pracowników, a ich przychody niemalże w całości pochodzą z realizacji umów i skierowań na świadczenia rehabilitacyjne pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - czytamy w piśmie.

Parlamentarzyści zwracają uwagę na fakt, że wprowadzony w Polsce stan epidemii spowodował, że zakłady te z dnia na dzień całkowicie zaprzestały prowadzonej przez siebie działalności. Brak możliwości uzyskania dochodów z tytułu realizacji kontraktów może spowodować paraliż branży uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego (rocznie leczy się w nich blisko 800 tys. pacjentów).

W związku z tą sytuacją poseł Magdalena Łośko oraz senator Krzysztof Brejza wystąpili do przedstawicieli rządu z wnioskiem o uwzględnienie postulatów zgłaszanych przez Unię Uzdrowisk Polskich. W ich ocenie, już teraz rząd ma możliwość uruchomienia pomocy dla tych podmiotów poprzez zmianę kontraktów między NFZ i ZUS, a zakładami lecznictwa uzdrowiskowego. Takie działanie umożliwiłoby wykorzystanie części środków na utrzymanie zasobów pracowniczych i bazy sanatoryjnej.