Przydomowa oczyszczalnia biologiczna to opłacalna inwestycja?

W sytuacji, kiedy nie ma podłączenia do kanalizacji zbiorczej albo właściciel działki nie chce stawiać szamba najlepszą opcją jest wtedy zamontowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę koszty montażu to oczyszczalnia biologiczna jest znacznie drożna od przyłączenia do kanalizacji zbiorczej czy też postawienia szamba. Jednakże sumując wszystko i wliczając w to koszty eksploatacji postawienie przydomowej oczyszczalni wychodzi o wiele korzystniej. Okazuje się bardziej opłacalna niż szambo już w przeciągu 2-3 lat, a w kolejnych latach w porównaniu do przyłącza zbiorczego.

Biologiczna oczyszczalnia to jedna z nowoczesnych, a zarazem bezpiecznych metod oczyszczania ścieków stworzona z myślą o środowisku. Oczyszczone ścieki trafiają zazwyczaj bezpośrednio do gruntu, poprzez drenaż lub studzienkę, albo wprost do wód, a także swoje zastosowanie mają do nawadniania ogrodów.

Zasada działania oczyszczalni biologicznych

Ścieki socjalno-bytowe pochodzące z gospodarstw domowych należy odprowadzać do odpowiedniego systemu zamontowanego na własnej działce. Do oczyszczalni biologicznych należy pamiętać, że nie powinny trafiać wody odpadowe, powierzchniowe i wszelkie inne tego typu.

Podstawę działania takiej oczyszczalni stanowi złoże biologiczne. Obecne w ściekach mikroorganizmy żywią się związkami tam powstałymi i w ten sposób dochodzi do procesu oczyszczania za ich pomocą.

System składa się z dwóch faz:

  1. oczyszczanie mechaniczne (usuwanie grubszych materiałów, zawiesin organicznych i mineralnych, a także ciał pływających)
  2. oczyszczanie biologiczne (przy wykorzystaniu bakterii tlenowych i mikroorganizmów).

Powyższe procesy powodują, że skuteczność oczyszczalni biologicznych jest bardzo wysoka. Uzyskuje się efekty, które ciężko osiągnąć korzystając z innych źródeł oczyszczania. Wynikiem tego jest 95-99% skuteczność redukcji BZT5, czyli biochemicznego zapotrzebowania na tlen. Jest to wskaźnik określający ilość tlenu potrzebną do utleniania związków organicznych przez mikroorganizmy. Im większa jest zawartość BZT5, tym większe występuje zanieczyszczenie.

5195dafa673a2

Opłacalność przydomowych oczyszczalni biologicznych

Tak jak to wcześniej zostało już wspomniane, koszt zamontowania takiej oczyszczalni jest znacznie większy od podłączenie domu do kanalizacji zbiorczej, budowy szamba czy też oczyszczalni drenażowej. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty, uwzględniając koszty eksploatacji, oczyszczalnia biologiczna wychodzi najkorzystniej.

Wynika to z faktu, że koszty jakie należy ponosić dotyczą zakupu biopreparatów oraz usuwania nagromadzonego osadu w zbiorniku średnio raz na 2 lata.

Aby zmniejszyć własne koszty montażu biologicznej oczyszczalni, jeśli istnieje taka możliwość, można skorzystać z programu dofinansowania. Prowadzony od kilku lat program ekologiczny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne wspiera przyszłych właścicieli tego typu systemów. O tego rodzaju program mogą starać się osoby nie prowadzące działalności gospodarczej w domu oraz są właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, na której ma być postawiona oczyszczalnia. W tym celu należy się udać do oddziału wojewódzkiego NFOŚiGW.
Rozeznając się w kosztach biologicznych oczyszczalni to według cenników różnych producentów taka oczyszczalnia dla 4-7 osób kosztuje od 7 do 14 tys. zł.

Decydując się na tego rodzaju urządzenie mamy pewność, że będzie to dobra inwestycja, zarówno w nasze zdrowie, jak i również w środowisko.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków można zamawiać bezpośrednio udystrybutora:

DANE KONTAKTOWE

Eko House Technologie Ekologiczne
ul. Nekielska 119, 62-330 Nekielka
NIP: 666-194-54-56  REGON: 301617650 
telefon: 609 482 429, 603 310 919, 503 081 814

e-mail: biuro@eko-house.info

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 17:00  
www.: http://www.ekohouse-oczyszczalnie.pl/kontakt.html