Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROLNIK

Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik.

Kwalifikacje rolnicze dają możliwość ubiegania się o środki unijne jak również wskazane są przy przejmowaniu gospodarstw rolnych. Program kursu - kwalifikacyjnego obejmuje trzy semestry i będzie realizowany systemem zaocznym tj. zjazdy dwudniowe (piątek-sobota) co dwa tygodnie.

  • Uprawnienia respektowane są przez ARiMR
  • Nauka trwa 1,5 roku. Zjazdy weekendowe
  • Nauka bezpłatna
  • W ramach kursu bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii T
  • Egzamin w naszym ośrodku egzaminacyjnym. Dotychczasowa zdawalność 100%

plakat

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik weterynarii

  • Zdobywasz zawód technika weterynarii
  • Nauka trwa 2 lata
  • Zjazdy weekendowe
  • Nauka bezpłatna
  • Egzamin w naszym ośrodku egzaminacyjnym. Dotychczasowa zdawalność 100%.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Weterynarii umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. Technik weterynarii jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
K 1: ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
K 2: ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
Technicy weterynarii należą do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, w ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego, w organach Inspekcji Weterynaryjnej.

Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność gospodarczą np.: świadczenie usług w zakresie unasiennia zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących i inne. Analiza internetowych ofert pracy wykazała, że stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych.

plakat2