Zadanie zrealizuje ta sama firma z Inowrocławia, która robiła to w poprzednich latach. Za obsługę i konserwację 13 fontann zapłacimy 174 tys. złotych, z czego 69 tys. złotych pochłonie tylko jedna fontanna - na Rynku. Obsługa przepompowni w Solankach kosztować będzie z kolei 26 400 zł.

Jeszcze dwa lata temu za obsługę i konserwację 13 fontann i przepompowni na terenie tężni Miasto płaciło o 50 tys. zł mniej.