- Wykorzystano w tym celu trenażer „Cyklop”, który został udostępniony przez 56. Bazę Lotniczą na terenie lotniska w Latkowie. Rywalizacja na celność strzelania zakończyła się zwycięstwem Marcina Ducha. Kolejne miejsca zajęły Justyna Graniczna i Agata Piotrowska - informują organizatorzy.

Na najlepszych czekały drobne nagrody. Podczas pobytu na lotnisku uczniowie mieli okazję przećwiczyć musztrę, zwiedzić wieżę kontroli lotów, spadochroniarnię i obejrzeć śmigłowce.