Jak informowaliśmy wczoraj, ulica Roosevelta oficjalnie zmieniła nazwę na aleję Ratuszową. Komunikat w sprawie wymiany dowodów rejestracyjnych wydało Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

- Informuję, ze w związku ze zmianą nazwy ulicy Roosevelta na aleję Ratuszową dowody rejestracyjne wymienić muszą tylko mieszkańcy tej alei. 5 stycznia br. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej dotycząca zmiany nazwy ulicy Prezydenta Franklina Delano Roosevelta na aleję Ratuszową. Mieszkańcy alei Ratuszowej mogą składać wnioski o wymianę dowodów rejestracyjnych swoich pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Dowodów nie muszą wymieniać pozostali mieszkańcy powiatu, gdyż zmiana dotyczy jedynie adresu zamieszkania właściciela/posiadacza pojazdu, a nie organu wydającego dokument, czyli Starosty Inowrocławskiego. Na mocy uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego mieszkańcy al. Ratuszowej są zwolnieni od uiszczania opłaty. Trzeba jednak pamiętać aby wniosek złożyć do 4 lutego 2020 r. Zmiana nazwy ulicy nie wpływa na ważność dowodów osobistych ani praw jazdy - informuje Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami starostwa powiatowego.