Naukowcy związani z Environmental Committee of the Forum of International Respiratory Societies (Komitet Ochrony Środowiska Forum Międzynarodowych Towarzystw Oddechowych, FIRS) dokonali przeglądu działań, które zmniejszyły zanieczyszczenie powietrza w różnych miejscach na świecie.

Na przykład już po tygodniu od wprowadzenia zakazu palenia w Irlandii nastąpił 13-procentowy spadek umieralności ze wszystkich przyczyn, 26-procentowy spadek zdarzeń związanych z chorobą niedokrwienną serca, 32-procentowy spadek udarów. Co ciekawe, największe korzyści wystąpiły wśród osób niepalących.

W USA zamknięcie huty stali w Utah na 13 miesięcy spowodowało zmniejszenie hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, zapalenia opłucnej, zapalenia oskrzeli i astmy o połowę, a absencja szkolna spadła o 40 proc.. Dzienna śmiertelność spadła o 16 proc. na każde zmniejszenie o 100 µg/m3 poziomu cząstek stałych (PM10) w powietrzu. U kobiet, które były w ciąży, gdy huta była zamknięta rzadziej dochodziło do przedwczesnego porodu.

W ramach 17-dniowej „strategii transportowej” (transportation strategy) w Atlancie w stanie Georgia podczas Igrzysk Olimpijskich w 1996 r. zamknięto część miasta, aby pomóc sportowcom w dotarciu na zawody na czas, ale także znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. W ciągu następnych czterech tygodni wizyty dzieci z powodu astmy w klinikach spadły o ponad 40 proc., a wizyty na oddziałach ratunkowych o 11 proc.. Liczba hospitalizacji z powodu astmy zmniejszyła się o 19 proc.

Podobnie, kiedy Chiny nałożyły ograniczenia dotyczące przemysłu oraz przemieszczania się osób w czasie Olimpiady w Pekinie, czynność płuc mieszkańców tego miasta poprawiła się w ciągu dwóch miesięcy, przy mniejszej liczbie wizyt lekarskich związanych z astmą i mniejszej śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Oprócz działań dotyczących całych miast korzyści przynosiło także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w domach. W Nigerii w rodzinach, które miały „czyste”, emitujące mniej zanieczyszczeń kuchenki do gotowania podczas dziewięciomiesięcznego okresu ciąży, kobiety rodziły dzieci z większą masa urodzeniową, wiek ciążowy w chwili porodu był wyższy, zaś śmiertelność okołoporodowa - niższa.

Raport analizuje także wpływ polityk środowiskowych pod względem ekonomicznym. W 25 lat po wejściu w życie ustawy o czystym powietrzu amerykańska EPA oszacowała, że korzyści zdrowotne przekroczyły koszty o 32-krotnie, co pozwoliło zaoszczędzić 2 biliony dolarów i była to jedna z najbardziej skutecznych polityk zdrowia publicznego w USA. Emisje głównych zanieczyszczeń - pyłu zawieszonego (PM), tlenków siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, lotnych związków organicznych i ołowiu - zostały w latach 1990–2015 zmniejszone o 73 proc., podczas gdy produkt krajowy brutto USA wzrósł o ponad 250 proc.

„Zdawaliśmy sobie sprawę, że kontrola zanieczyszczeń przynosi korzyści, ale ich wielkość i stosunkowo krótki czas osiągnięcia były imponujące. Nasze ustalenia wskazują na niemal natychmiastowy i znaczący wpływ na zdrowie zmniejszonego narażenia na zanieczyszczenie powietrza. Bardzo ważne jest, aby rządy niezwłocznie przyjęły i egzekwowały wytyczne WHO dotyczące zanieczyszczenia powietrza - powiedział główny autor badania, dr Dean Schraufnagel. – Działania polityki mające wpływ na cały kraj mogą zmniejszyć śmiertelność z różnych przyczyn w ciągu kilku tygodni. Lokalne programy, takie jak ograniczenie ruchu, również szybko poprawiły wiele parametrów zdrowotnych. Zanieczyszczenie powietrza jest w dużej mierze możliwym do uniknięcia zagrożeniem dla zdrowia, które dotyka wszystkich”. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ ekr/