Dwa dni po oficjalnym objęciu swojej teki Johansson wzięła udział w konferencji na temat lokalnego wymiaru integracji migrantów, mówiąc o konieczności walki z intratnym procederem przemytu ludzi do Unii Europejskiej.

Komisarz zaznaczyła, że należy znaleźć legalne ścieżki dotarcia uchodźców do Europy, tak aby nie musieli oni ryzykować życia w drodze na Stary Kontynent.

"Bardzo ważne jest, żeby osobom, które spełniają kryteria do pozostania w Europie, powiedzieć jasno, że oni są mile widziani. Że cieszymy się, że są tutaj i że chcielibyśmy, żeby w tym nowym kraju odnieśli sukces. Żeby byli częścią rynku pracy i żeby ich dzieci odnosiły sukcesy w szkole. Że chcielibyśmy, aby byli częścią naszej lokalnej społeczności - podkreśliła komisarz. - O to chodzi w integracji i w zwalczaniu dyskryminacji i rasizmu" - dodała.

Johansson zwróciła uwagę na znaczenie funduszy europejskich w skutecznej integracji migrantów na poziomie lokalnym. Według komisarz, w latach 2015-2018 ze wsparcia Funduszu Azylu, Migracji i Integracji skorzystało 5 mln osób. Dlatego Komisja Europejska zaproponowała, aby w następnym budżecie unijnym potroić jego wartość do kwoty 10,4 mld euro. Fundusz mają wspierać też środki z przyszłego Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - głównych filarów polityki spójności.

Komisarz przypomniała, że migracja w ciągu ostatnich lat była źródłem napięć między krajami UE. W jej ocenie nadszedł jednak moment na "bardziej trzeźwe spojrzenie" i wyjście z impasu.

"Musimy być pragmatyczni i praktyczni, jeżeli chodzi o migrację. Co roku 2-2,5 mln ludzi z krajów spoza UE przyjeżdża, żeby żyć w UE, niektórzy na krótko, ale większość z nich pozostaje długo, dużo dłużej niż oczekiwali na początku" - zaznaczyła.

W innym miejscu swojego wystąpienia Johansson zwróciła uwagę, jak trudnym procesem jest integracja. "Żeby stać się szwedzkim obywatelem potrzeba siedmiu lat, żebyśmy stali się częścią lokalnej społeczności - być może nawet trzy generacje" - zauważyła.

Reprezentujący samorządy z krajów unijnych szef Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz powiedział, że należy pozbyć się populistycznej retoryki w odniesieniu do migrantów i podejść do tej kwestii pragmatycznie, w duchu sprawiedliwości i solidarności.

"W ciągu ostatniej dekady, w czasach wyrzeczeń, miasta i miasteczka w całej Europie przyjmowały i wspierały uchodźców. Obecność komisarz (na konferencji), aby współpracować z regionami i miastami na tak wczesnym etapie jej kadencji, pokazuje że Europa nie tylko słucha, ale chce działać lokalnie” - podkreślił.

Trwająca do późnego popołudnia konferencja "Go local" obejmuje warsztaty poświęcone wielu dziedzinom życia szczególnie ważnym dla samorządów, takim jak mieszkania, zdrowie, edukacja, praca z młodzieżą i sport, a także obszary, w których KE oferuje swoją wiedzę specjalistyczną miastom i regionom. Chodzi o pracę z danymi, lokalne strategie czy innowacyjne instrumenty finansowe.

Organizatorami konferencji są Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej do Spraw Wewnętrznych i Europejski Komitet Regionów.

Z Brukseli Mateusz Kicka (PAP)

Źródło informacji: EuroPAP News