Anna Ludwisiak-Kawecka skupiając się na uzdrowiskowo-przemysłowej funkcji miasta, rozpoczęła od przypomnienia ostatniego z punktów swojego programu wyborczego, czyli ekologii.

- Najbardziej ekologicznym transportem jest transport szynowy, więc jak najbardziej można inwestować w taki rodzaj transportu - mówiła. Kandydatka na prezydenta Inowrocławia chce również lepszego skomunikowania osiedli z dworcem PKP. Ponadto Anna Ludwisiak-Kawecka zapowiada tworzenie w Inowrocławiu szkolnictwa zawodowego i technicznego, przy czym uważa, że najpierw należy zainwestować w turystykę. - Chcemy wszyscy nowych miejsc pracy. Zanim jednak przyjdzie ten inwestor, który stworzy te miejsca pracy, ja proponuję tworzyć atrakcje turystyczne - dodaje, proponując odświeżenie wizerunku centrum miasta.

W konferencji uczestniczyli również kandydaci do Rady Miejskiej Inowrocławia z okręgu wyborczego nr 2. Ryszard Rosiński wskazał na konieczność zminimalizowania różnic pomiędzy poszczególnymi osiedlami, w szczególności w stosunku do Mątew, które w jego ocenie znacząco odstają od pozostałych. Ponadto, zdaniem kandydata całe osiedle Piastowskie wymaga już rewitalizacji. Lepsze skomunikowanie osiedli, szczególnie z Rąbinem, dworcem i centrum miasta oraz ochrona środowiska to kolejne działania, których Ryszard Rosiński chce się podjąć. Największą bolączką, w jego odczuciu, jest natomiast brak współpracy między samorządami.

Inny kandydat do rady, Maciej Kawecki chce postawić na bezpośrednią współpracę z mieszkańcami, którzy - jak uważa - najlepiej znają problemy Inowrocławia. Natomiast kandydat do rady powiatu, Henryk Ligocki zapowiedział zajęcie się sprawami szkolnictwa. Chce przywrócenia do szkół lekarzy, pielęgniarek i okresowych przeglądów dentystycznych. Budowanie nowych dróg oraz tworzenie nowych miejsc pracy w celu zapobiegania wyludnianiu się miasta - to kolejne z zadań, którymi zdaniem kandydata do rady powiatu trzeba się zająć.