Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Jacek Olech stwierdził, ze mieszkanie i praca są głównymi czynnikami miastotwórczymi, podkreślił też znaczenie poczucia bezpieczeństwa. Jak dodaje, zadań do wykonania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Inowrocławiu jest bardzo dużo.

Jacek Olech
Wypowiem wojnę chuliganom. W szerokim znaczeniu należy dążyć do wyeliminowania osiedlowych, młodocianych szkodliwych społecznie grup terroryzujących otoczenie. W ramach przyjętej polityki bezpieczeństwa będziemy postępowali w ramach przyjętego programu zero tolerancji dla osób niszczących mienie wspólne w budynkach i prowadzących handel dopalaczami i narkotykami. Wykonamy zmianę oświetlenia ulicznego na bardziej wydajne i jednocześnie mniej kosztowne w utrzymaniu, doświetlimy przejścia dla pieszych oraz zainstalujemy lampy uliczne w miejscach niebezpiecznych, będziemy regularnie serwisować lampy uliczne i utrzymywać ich dobry stan.

Jacek Olech

Kandydat zapowiada też aktywny udział w tworzeniu Izby Wytrzeźwień, rozbudowie Straży Miejskiej i całodobowego monitoringu miejskiego, proponuje też wmocnienie patroli policji i municypalnych, a także wsparcie dla tworzenia klubów dla młodzieży m.in. muzycznych.