- Najczęściej są to osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W przypadku tego rodzaju interwencji strażnicy współpracują z zespołem ratownictwa medycznego lub funkcjonariuszami policji - mówią strażnicy miejscy.