- Budżet w pierwszym roku, pierwszej kadencji powiatu wynosił 65 mln zł, a na inwestycje drogowe przeznaczonych zostało 89 tys. zł - przypomina Tadeusz Majewski. Dla porównania - w bieżącym roku, na modernizację dróg powiatowych wydanych zostało 21 mln zł, natomiast w całej kadencji 38 mln zł.

Wśród projektów, jakie powiat zrealizował przy udziale środków unijnych znalazły się - "Twoja wiedza - Twoja przyszłość, z którego łącznie skorzystało 740 uczniów. Pierwsza edycja pochłonęła 810 tys. zł, z czego ponad 120 tys. zł stanowiło wkład własny.

- Bardzo dużą uwagę przykładaliśmy do rozwoju naszych szkół, do poziomu nauczania, do tego, żeby naszej młodzieży pracowało się w tych szkołach jak najlepiej - mówi Tadeusz Majewski. Tym sposobem, ZSP nr 3, ZSP nr 5 oraz I Liceum Ogólnokształcące zyskały nowe oświetlenie zewnętrzne. W "Kasprowiczu" wymieniona została również instalacja CO za kwotę blisko 1,5 mln zł. W 2018 roku zbudowany został tam też mini stadion lekkoatletyczny. Ponadto, wyremontowana została sala gimnastyczna w ZSP nr 4, a Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego doczekał się całkiem nowej sali sportowej.

Wśród innych, ważnych projektów wymienionych przez starostę w podsumowaniu, pojawił się zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych. Pojazd samozaładowczy kosztował ponad 740 tys. zł. Zdaniem Tadeusza Majewskiego obecna sytuacja na rynku inwestycji drogowych jest niekorzystna dla samorządów. W związku z tym, oprócz takich funkcjonujących komórek, jak brygada do układania kostki, w planach jest utworzenie ekipy do budowania dróg - powiatowych, ale i gminnych. - Chcielibyśmy w ten sposób ograniczyć koszty, a wybudować tych dróg jak najwięcej - dodaje starosta. Budowa domu dziecka w Kruszwicy, za łączną kwotę 1 mln 340 tys. zł, to projekt, który również znalazł się na liście podsumowującej kończącą się kadencję powiatu.

Na temat opieki medycznej, funkcjonowania inowrocławskiej lecznicy i jej doposażania wypowiedział się dyrektor placówki, Eligiusz Patalas. Przyznał, że szpital w Inowrocławiu jest przedsiębiorstwem, które dla powiatu jest ogromnym wyzwaniem. - Inwestycje w szpitalu trwają cały czas, podsumowując tą 4-letnią kadencję, to inwestycje w szpitalu i mówię tylko i wyłącznie o inwestycjach - środki trwałe, to jest ponad 51 mln - z tego 15 mln to są środki samorządowe - mówi dyrektor inowrocławskiej lecznicy. W trakcie realizacji jest również inwestycja, którą powiat dotuje w blisko 70%. Jest nią budowa nowoczesnej pracowni rezonansu magnetycznego. Szkolenie pracowników Starostwa z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych to kolejne przedsięwzięcie realizowane wspólnie ze szpitalem.

Najważniejszą inwestycją, która zdaniem starosty powinna zostać zrealizowana wspólnie przez wszystkie samorządy, jest budowa izby wytrzeźwień. Konieczność jej powstania wynika z tego, że - jak zaznacza Eligiusz Patalas, około 10% pacjentów, którzy trafiają do szpitala, jest w stanie nietrzeźwym, co powoduje utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego. - To jest uciążliwe bardzo dla pacjentów, dla personelu to jest mordęga. I nie ulega wątpliwości, że ten problem na szpital spadł i na policję - zaznacza dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Prowadzone są już w tej sprawie prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Placówka ta miałaby bowiem powstać w bezpośrednim sąsiedztwie starej siedziby straży pożarnej, gdzie dopuszczalne było jedynie utrzymywanie terenów zielonych. Eligiusz Patalas wskazał również na konieczność powstania w mieście centrum zdrowia psychicznego. Zapowiedział staranie się o środki zewnętrzne na ten cel w przyszłej kadencji. Koszt tej inwestycji to około 25 mln zł.

Na nasze pytanie o to, jakie były dla niego te ostatnie cztery lata, starosta - Tadeusz Majewski odpowiedział, że łaskawe. - Atmosfera była taka, że można było budować... Ta opozycja nie była szczególnie zgryźliwa czy złośliwa, można było się dogadać. Przy tej intensywnej pracy, nie było radykalnych przeszkód, które by blokowały czy uniemożliwiły pewne działania czy zadania. Następowało to w sposób płynny. Ja jestem ogromnie zadowolony - dodał.