Z najbliższymi członkami rodziny tragicznie zmarłej Moniki S. i jej córek spotkał się dziś prezydent Ryszard Brejza.

- Miasto udzieli pomocy w pochówku matki i trojga dzieci. Jednocześnie przekazujemy oświadczenie rodziny z prośbą o uszanowanie ich uczuć i prywatności w tym trudnym czasie. Rodzina chciałaby, aby ceremonia była skromna i odbyła się wyłącznie w rodzinnym gronie - mówi Adriana Herrmann, rzeczniczka ratusza.

W związku z tragicznymi wydarzeniami, które dotknęły naszą rodzinę, w tym trudnym dla nas czasie, prosimy o uszanowanie uczuć i prywatności oraz o powstrzymanie się od spekulacji związanych z okolicznościami wydarzenia. Sprawą tą zajmuje się odpowiednie organy - piszą bliscy ofiar.