Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z opłaty targowej w Inowrocławiu systematycznie maleją. Do kasy miasta z tego tytuły wpłynęło:

  • rok 2017 - 98 tys. zł,
  • rok 2018 - 85 tys. zł,
  • rok 2019 - przewidywane wpływy 77 tys. zł.

W okresie ostatnich dziewięciu miesięcy koszty związane z poborem opłaty targowej wzrosły i wyniosły 67 tys. zł. To oznacza, że uzyskiwane dochody nie pokrywają wydatków związanych z jej poborem.

- Uważam, że dla mieszkańców i przedsiębiorców powinno być jak najmniej obciążeń. Likwidacja tej opłaty to dobra decyzja. Idąc w tym kierunku, powinniśmy zlikwidować też opłatę za posiadanie psa - powiedział radny Marcin Wroński.

- Tu chodzi o ludzi, którzy zajmują się własną działalnością gospodarczą w Inowrocławiu. Jest to pewna forma pomocy dla tych najmniejszych i najsłabszych, którzy sprzedają towary w wyznaczonych do tego punktach - mówił prezydent Ryszard Brejza.

Decyzję o uchyleniu uchwały o opłacie targowej jednomyślnie podjęli wszyscy radni. Zostanie ona zniesiona z dniem 1 stycznia 2020 r.