- Zależy nam, by ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za to, co wynoszą ze szkół nasze dzieci, sami wzorowali się na najlepszych w swojej profesji. By pedagodzy, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają na koncie istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się swoim doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcający do takiej postawy młodych ludzi, stawali się wzorem dla kolegów. Zależy nam też, by wybitni nauczyciele zostali odpowiednio uhonorowani – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  
 
- W konkursie Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji kandydatury zgłaszały organy prowadzące szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wskazała osiemnaście najlepszych z nich. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji – zachował dla siebie gospodarz regionu - informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Cała osiemnastka nauczycieli otrzyma nagrody finansowe - Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji 10 tys. złotych, a wyróżnieni po 5 tys. złotych. Ponadto zarząd województwa nagrodził 27 nauczycieli w wojewódzkich samorządowych placówkach oświatowych. Każdy z nich otrzyma 3 740 zł. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na najbliższy poniedziałek w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.