Od początku września w szkołach trwał sondaż, w którym pracownicy oświaty mieli wypowiedzieć się na temat strajku nauczycieli. W ankiecie odpowiadali na pytania dotyczące kondycji polskiego systemu edukacji, koniecznych zmian w oświacie i wreszcie ewentualnego kontynuowania lub zakończenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

W województwie kujawsko-pomorskim ankietę wypełniło ponad 10 tys. pracowników oświaty. W okręgu inowrocławskim na pytania odpowiedziało 1025 nauczycieli.

- Wszyscy wyrazili bardzo duże zainteresowanie i troskę o to, co aktualnie dzieje się w oświacie. W naszym okręgu nie wskazano jednak zdecydowanej odpowiedzi za tym, by strajk kontynuować w poprzedniej, radykalnej formie. Wskazywano natomiast inne możliwe rozwiązania. Większość nauczycieli, którzy zadeklarowali chęć kontynuowania strajku, wskazała na tzw. strajk włoski. Pracownicy oświaty mieliby całkowicie zrezygnować z dodatkowych czynności, jak udział w kilkudniowych wycieczkach czy wyjazdach na konkursy poza Inowrocław i skupić się tylko na działaniach podstawowych - mówi nam Mariola Cierpisz z inowrocławskiego odziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Część pracowników oświaty z naszego regionu odpowiedziała też, że chce całkowicie zakończyć strajk. Ostateczną decyzję w tej sprawie Związek Nauczycielstwa Polskiego ma przedstawić jutro.