Blisko pięciokilometrowa trasa połączy się z wybudowanym odcinkiem obwodnicy i ominie Inowrocław od północy. Drogowcy przy węźle drogowym "Sławęcinek" od początku lipca umocnili narzutem kamiennym wyloty ściekowe, wykonali humusowanie obiektów ziemnych i skarp, umocnili kanał Smyrnia, a także zamontowali krawężniki i deski gzymsowe na obiektach mostowych.

Obecnie prowadzone są pierwsze prace przy nawierzchni istniejącej drogi krajowej nr 25 (odcinek od budowanej obwodnicy do wiaduktu na ul. Dworcowej). Do tej pory wykonano już frezowanie dotychczasowej nawierzchni. Obecnie kierowcy mogą spodziewać się zwężenia drogi i ograniczeń prędkości, a w konsekwencji korków - na tym odcinku ruchem sterują sygnaliści. Prace te mają na celu poprawę stanu dotychczasowej nawierzchni na drodze krajowej nr 25, stanowiącej dojazd do budowanego łącznika obwodnicy miasta. Wartość tej inwestycji to 93,9 mln zł, a jej oddanie do użytku zaplanowane jest w czwartym kwartale 2019 roku.