26 sołectw porównano pod kątem liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, liczby bezrobotnych oraz liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Najsłabsze wyniki uzyskały sołectwa Batkowo, Łojewo, Cieślin i Pławin. Na terenie trzech ostatnich stwierdzono ponadto występowanie tzw. przestrzeni zdegradowanej, dlatego to właśnie je wyznaczono do rewitalizacji. Stanowią one 12,58% powierzchni gminy (2 011 ha) z 11,41% udziałem ludności (1 353). Żaden z trzech wskazanych wyżej problemów społecznych nie wystąpił w sołectwach Komaszyce, Latkowo, Orłowo i Piotrkowice.

Gminę Inowrocław zamieszkuje 11 856 osób. Najwięcej, bo blisko 1 500 mieszkańców liczy sołectwo Jaksice, a najmniej Radłówek - 152.

70-stronicowy dokument zawiera listę planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Są wśród nich m.in. zajęcia integracyjne, kulturalne, czy zawody sąsiedzkie, ale także projekty budowlane.

W sołectwie Cieślin w planach jest stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku, zagospodarowanie stawu i pobliskich terenów na cele sportowo-rekreacyjne, budowę alejek spacerowych, ławek i oświetlenia.

W Łojewie ma powstać ośrodek sportu z budynkiem przystani wodnej, a także parkingi, boisko do piłki nożnej, siatkówki plażowej, plac zabaw i scena. Wartość zadania określono na ponad 2 mln złotych. Również w sołectwie Łojewo mowa jest o budowie inkubatora przetwórstwa lokalnego. Z kolei w Pławinie w budynku byłej szkoły podstawowej miałoby powstać centrum wspierania organizacji pozarządowych.

Z całym Programem Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2019-2023 można zapoznać się tutaj. Konsultacje społeczne w tej sprawie trwać będą od 24 lipca do 14 sierpnia. W budynku gminy zostanie wystawiona skrzynka na uwagi i wnioski. Ponadto 29 lipca o godzinie 10 w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.