- Kryteriami wyboru zwycięzców będą m.in. kompozycja, estetyka, oryginalność i pomysłowość nasadzeń, a także utrzymanie i ogólny wygląd oraz nowatorskie rozwiązania zastosowane przy upiększaniu ogródków i balkonów - mówi Anna Kaszak z wydziału kultury, promocji i komunikacji społecznej urzędu miasta.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele najładniej zagospodarowanych ogródków przydomowych, ogródków na terenie ROD oraz balkonów. Nagroda za pierwsze miejsce to karta podarunkowa o wartości 1 000 zł, za drugie 700 zł, a za trzecie 500 zł.

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne lub elektroniczne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem autora wyrażającym zgodę na wykorzystanie fotografii, złożone w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, lub na adres e-mail: srodowisko@inowroclaw.pl w terminie do 30 sierpnia 2024 r.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, jak również przez pełnomocnika. Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać ze strony internetowej www.inowroclaw.pl zakładka Zielony Inowrocław oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1, pok. 20. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 października 2024 r.