W kategorii edukacja wyróżniona została Małgorzata Wojciechowska - nauczycielka w pracowni teatralno-literackiej Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka, za prowadzenie Teatru Akcja i wyreżyserowanie spektaklu "Papusza wierszem pisana", którego premiera odbyła się w 2023 roku. Piotr Turowski z Instytutu Prymasa Józefa Glempa został wyróżniony za organizację wydarzeń kulturalnych kultywujących pamięć o wywodzącym się z Inowrocławia kardynale Józefie Glempie. W kategorii ochrona środowiska naturalnego wyróżniono Piotra Bandurskiego, bosmana Przystani Kajakowo-Żeglarskiej ZHR Inowrocław-Mątwy za ekologiczną aktywizację i edukację mieszkańców powiatu inowrocławskiego w przystani nad Notecią. Z kolei Marcin Woźniak, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza został wyróżniony wraz z innymi członkami zespołu naukowców za opracowanie w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego monografii "Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Powiat inowrocławski. Województwo kujawsko-pomorskie".

- Ta gala to dowód na to, że dobrze wykorzystaliśmy dwadzieścia pięć lat istnienia naszego województwa -mówił marszałek Piotr Całbecki. - Zbudowaliśmy w tym czasie region, który mimo swojej kulturowej różnorodności, jest jednością, pełną wzajemnego zrozumienia. A w tym jubileuszowym roku mamy rekordową liczbę zgłoszeń - dodał. - Oprócz kreatywności, pomysłowości, konsekwencji i ciekawości, macie jeszcze jedną cechę - odwagę zmieniania świata. Jesteście różnobarwnymi kwiatami naszego regionu - mówiła Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku województwa do laureatów i wyróżnionych.