Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z policją pod numerem: 47 7528 358 lub 47 7528 339.