Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego wspólnie z Urzędem Miasta. W programie były m.in. wykłady prof. Zoriany Hbar z University of Future Transformation, dr Olby Zadorozhny V.. N. Karazin Kharkiv National University, dra hab. Aleksandra Kuczabskiego, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Zoriany Buryk z Instytutu Państwa i Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, a także Janusza Niewiadomskiego, przedsiębiorcy i prezesa Stowarzyszenia im. Ks. Kazimierza Kujawskiego oraz dra Wiesława Juchacza, prof. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.

2

1