Program uroczystości na cmentarzu Parafii pw. Zwiastowania NMP przy ul. Marcinkowskiego przewiduje przypomnienie losów przedstawicieli rodziny Krzymińskich, ze szczególnym uwzględnieniem synów dra Józefa Krzymińskiego - patrona rąbińskiej podstawówki, przemówienia okolicznościowe, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwę, wykonanie pieśni i recytacje w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.

Dzieje rodziny Krzymińskich są zwierciadłem losów Polaków przełomu wieków - walki z germanizacją, odzyskaniem niepodległości, okupacją niemiecką i radziecką. Na rodzinnym grobie znajdują się dwie płyty nagrobne, pod którymi spoczywają członkowie rodzin Krzymińskich, Kryszewskich i Popławskich. W sposób szczególny wspominani są synowie patrona - inowrocławianie, którzy spędzili tutaj swoje dzieciństwo, młodość i lata szkolne.

Dr Józef Leon Krzymiński urodził się w 1893 roku w Inowrocławiu, w rodzinie Józefa, pierwszego po zaborach polskim burmistrzu i prezydencie Inowrocławia, podobnie jak pozostali bracia uczęszczał do szkół w naszym mieście. Był lekarzem, oficerem WP, uczestnikiem powstania wielkopolskiego, wojny polsko - bolszewickiej, wojny obronnej 1939 roku, uczestnikiem konspiracji (Armia Krajowa) i powstania warszawskiego. Pracował w szpitalach w Bydgoszczy, Warszawie i Szczecinie. Był ojcem profesora Aleksandra Krzymińskiego, również uczestnika powstania warszawskiego, wiceministra spraw zagranicznych RP oraz Janusza, poety - przyjaciół SP nr 5.

Witold Krzymiński, urodzony w 1895 roku był uczestnikiem powstania wielkopolskiego, wojny polsko - bolszewickiej, oficerem WP, prawnikiem, sędzią Sądu Najwyższego w Warszawie, jeńcem wojennym, zamordowanym w 1940 r. przez Rosjan w Katyniu. Na płycie nagrobnej widnieje napis memoratywny, gdyż Witold spoczywa we wspólnej mogile oficerów polskich na cmentarzu wojennym w Katyniu na terenie Rosji.

Alfred Krzymiński - urodziony w 1890 roku był ekonomistą, bankowcem w Poznaniu, zmarł tragicznie, natomiast czwarty brat - Włodzimierz (ur. 1887 r.), był uczestnikiem powstania wielkopolskiego i wojny polsko - bolszewickiej, oficerem WP, radcą prawnym, mieszkał w Katowicach i Inowrocławiu, spoczywa wraz z matką i ojcem na cmentarzu Parafii pw. św. Mikołaja przy ul. Marulewskiej.

Nieczytelne i uszkodzone płyty zostały odnowione na wniosek społeczności SP nr 5 dzięki prowadzonej przez szkołę kwerendzie archiwalnej i współpracy z TMMI, kwestom TMMI na cmentarzach oraz w uzgodnieniu i przy wsparciu rodziny Krzymińskich. Płyty wykonała firma R. Bieńka. Odnowiony grób jest kolejnym z wielu nagrobków uratowanych dzięki TMMI a trzecim na wniosek SP nr 5, po grobie patrona szkoły (TMMI) i rodziny Schedlin - Czarlińskich, odnowionym przez firmę Inofama S.A.