Lepkie opaski z wkładem feromonowym umieszczane są na drzewach w różnych częściach Inowrocławia. Leczenie miejskich kasztanowców będzie trwało do końca maja. Po tym okresie opaski zostaną zdjęte.

normal_4d91dbb1c0731e2b4b6fb572c36e790decce914c