Inowrocławianie coraz częściej zwracają uwagę na problem przepełnionych kontenerów na zieleń. Podczas spotkań z urzędnikami sygnalizowali m.in. brak regularności w ich opróżnianiu, co uprzykrza życie szczególnie tym, którzy w okolicy minipszoków mieszkają. Alarmowali też, że, gdy tylko temperatura wzrośne, zalegająca zieleń zacznie gnić, co wywoła kolejne problemy.

O częstotliwość opróżniania minipszoków oraz ewentualny pomysł na rozwiązanie problemu zapytaliśmy Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową.

- Pracownicy regularnie sprawdzają stan kontenerów i w oparciu o rekonesans oraz zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców, powstaje harmonogram odbiorów. Wymiana kontenerów odbywa się od poniedziałku do soboty, w tym od poniedziałku do piątku również na drugiej zmianie (od godz. 14). Nierzadko, zwłaszcza w okresie wegetacyjnym i przy nasileniu sezonowych prac ogrodowych, zdarza się, że minipszoki zapełniane są w kilka godzin - mówi Katarzyna Kościelska, rzeczniczka spółki. IGKiM wprowadził zmianę, która ma polepszyć sytuację: - W celu zwiększenia intensywności odbioru uruchomiony został dodatkowy pojazd do obsługi minipszoków - dodaje Kościelska.

minipszok

31aa7be3-5ee1-4365-863b-838ea7e0d823