Jak podano w najnowszym raporcie ManpowerGroup "Perspektywy świata pracy dla kobiet na rok 2024", obecnie mniej niż połowa (41 procent) pracodawców na świecie deklaruje osiągnięcie pełnej równości płci w miejscu pracy. Niektóre branże czynią jednak znaczne postępy w tym zakresie – są to przede wszystkim sektory: towarów i usług konsumpcyjnych (69 procent), finansów i nieruchomości (68 procent), usług komunikacyjnych (67 procent), opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych (67 procent) oraz technologii informacyjnych (66 procent).

- 1/3 respondentów uważa, że choć w ich przedsiębiorstwie podjęto inicjatywy na rzecz różnorodności, równości, włączenia społecznego i przynależności (DEIB), postęp w realizacji tych celów jest powolny lub niewielki - podkreślono.

Jak wskazują dane zebrane przez ManpowerGroup, kobiety zajmują mniej niż 1/3 stanowisk kierowniczych oraz liderskich na całym świecie, choć stanowią połowę globalnej populacji aktywnej zawodowo.

- W ubiegłym roku na każdych 100 mężczyzn awansowanych ze stanowiska podstawowego na menedżera przypadło zaledwie 87 kobiet. Niemal dwie trzecie specjalistek rozważa zmianę pracy w najbliższych miesiącach - podano w raporcie.

Zwrócono uwagę, że w skali światowej, współczynnik aktywności zawodowej kobiet wynosi obecnie nieco ponad 50 procent. - Specjalistki w wieku 25-54 lat należą do najbardziej aktywnych – rozwinęły one zupełnie nowe ścieżki kariery, opowiedziały się za lepszym wynagrodzeniem i benefitami, a także skorzystały z modelu pracy hybrydowej - ocenili eksperci. Dodali, że odsetek pań na globalnym rynku pracy osiągnął rekordowy poziom.

Autorzy raportu wśród pozytywnych rekomendacji dla firm, które chciałyby przyspieszyć ten proces, wymienili zwiększenie elastyczności - ponad jedna trzecia respondentów na całym świecie (37 procent) potwierdza, że elastyczne zasady pracy są najskuteczniejsze w zatrzymywaniu i przyciąganiu różnorodnych talentów. Inne najważniejsze ich zdaniem inicjatywy to: rozwój przywództwa, na który wskazało 30 proc. badanych, kultura w spółce (29 procent wskazań), coaching/mentoring - 28 procent i partnerstwo akademickie - 24 procent. Eksperci wymienili także możliwość rozwoju liderskiego – 3 na 10 organizacji (30 procent) twierdzi, że programy rozwoju przywództwa skutecznie zawężają luki, które w przeszłości uniemożliwiały awans na stanowisko kierownicze.

- 65 proc. pracodawców twierdzi, że wprowadzenie innowacji technologicznych pomaga im zwiększyć elastyczność, co promuje większą równość płci, 62 procent z nich uważa, że technologia dywersyfikuje ich źródła talentów IT, a 52 procent - że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pomagają w rekrutacji najlepszych kandydatów bez względu na płeć - zaznaczono. Dodano, że rozwój umiejętności cyfrowych oraz przeprowadzanie ankiet pracowniczych w celu zachowania odpowiedniego work-life balance i modelu pracy sprzyjają zatrzymaniu w firmie najbardziej utalentowanych specjalistek.

- Warto także dodatkowo zadbać o to, by coraz więcej specjalistek znalazło się w pulach kandydatek na stanowiska kierownicze i związane z rozwojem rynku. Przykładowo, pomimo niedoboru talentów technologicznych w skali globalnej, kobiety nadal stanowią mniej niż 1/3 pracowników w branżach związanych z innowacjami - wskazała Agnieszka Adamiec z Manpower. (PAP)

Anna Bytniewska
ab/ pad/