Zadaniem wykonawcy będzie między innymi: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wykonaniem jej nowych odcinków. Przebudowana ulica zyska nową nawierzchnię jezdni, zjazdy i dojścia do posesji oraz zatoki parkingowe.

Miasto na ten cel pozyskało środki zewnętrzne z budżetu państwa. Wykonawca będzie miał maksymalnie 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy na zrealizowanie tej inwestycji. Oferty można składać do 20 marca br. do godz. 10.00.