Na wtorkowym spotkaniu otwartym z urzędnikami mieszkańcy Starego Miasta podnieśli problem parkowania przy inowrocławskim ratuszu. - Za każdym razem, gdy przyjeżdżamy do Urzędu Miasta, nie mamy gdzie zaparkować. Podejrzewam, że miejsca postojowe rano zajmują sami pracownicy, bo po godzinie 15 zostaje tam zaledwie kilka aut - mówił jeden z uczestników.

Wojciech Piniewski przyznał, że parking należy do Powiatu Inowrocławskiego, więc pytanie powinno być skierowane właśnie do zarządcy tego terenu. Dodał natomiast, że już wkrótce oddany do ponownego użytku zostanie parking przy pływalni Delfin, który jest modernizowany.

- Pod koniec marca powinniśmy zakończyć remont dużego parkingu przy basenie Delfin. Będzie mógł służyć osobom odwiedzającym Urząd Miasta Inowrocławia i Starostwo Powiatowe, co w dużej mierze rozwiąże ten problem - powiedział pełniący funkcję prezydenta.

Przypomnijmy, że przebudowa parkingu przy ul. Macieja Wierzbińskiego obejmuje położenie kostki betonowej, budowę nowych latarni, nasadzenie drzew i krzewów. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł. Przebudowa parkingu jest jedną z czterech inwestycji w pakiecie zadań do realizacji, na którą miasto Inowrocław otrzymało pięciomilionową dotację z "Polskiego Ładu dla uzdrowisk". Dotyczą one zatem tylko części uzdrowiskowej miasta.