Po przerwie związanej z opracowaniem nowej grafiki na body, Kruszwica wraca do akcji, która trwa od 2018 roku.

- Narodziny dziecka to ważne wydarzenie nie tylko dla rodziców, ale także dla lokalnego samorządu. Pracujemy na rozwój gminy również dla przyszłych pokoleń i staramy się być gminą przyjazną. Tym symbolicznym gestem pragniemy od samego początku budować pozytywną więź z naszą gminą - mówi Dariusz Witczak, burmistrz Kruszwicy.

Wniosek wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego należy przesłać adres e-mailowy joanna.dzikowska@kruszwica.um.gov.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy pok. 112 (I piętro) w godz. 7:15 - 15:15. Można go złożyć w terminie 5 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Przesyłki z upominkiem będą dostarczane przez gońców bezpośrednio na adres zameldowania (lub adres korespondencyjny), podany we wniosku przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

IMG (4) - kopia

IMG (6) - kopia