Chodnik w tym miejscu zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej, wymienione zostaną także krawężniki i obrzeża. Zadanie zrealizowane zostanie ze środków własnych miasta za blisko 140 tys. zł. Wykonawca zadba także o teren zielony w rejonie inwestycji.

Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu na czas wykonywanych prac.

liner