QUIZ: Inowrocławskie licea

Jak zyskać podziw na początku nowego tygodnia w szkole? Wystarczy pochwalić się w klasie wynikiem uzyskanym w naszym teście o liceach. Wynik 10/10 to jak szóstka w dzienniku.