Zarządzenie Wojciecha Piniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku określa stawki za dzierżawę 1 m2 gruntu stanowiącego własność miasta Inowrocławia w zależności od przeznaczenia i położenia nieruchomości. Poniżej wybrane przykłady starych i nowych stawek.

  • handel w I strefie - było 63,32 zł/rok, jest 72,18 zł/rok
  • paczkomaty - było 63,32 zł/rok, jest 72,81 zł/rok
  • tereny pod ogródki letnie na rynku - było 11,09 zł/miesiąc, jest 12,75 zł/miesiąc
  • tereny pod punkty sprzedaży sezonowej w Parku Solankowym (upominki, wata cukrowa itp.) - było 46,20 zł/miesiąc, jest 53,13 zł/miesiąc
  • tereny pod działalność gospodarczą w strefach gospodarczych - było 0,99 zł/rok, jest 1,13 zł/rok
  • tereny pod reklamy (do 2 m2 pow.) - było 123,20 zł/miesiąc, jest 141,68 zł/miesiąc.

Z pełną treścią zarządzenia, które wprowadza nowe stawki opłat, można zapoznać się tutaj.