Jak informują urzędnicy, dotychczzasowy dyrektor przedstawił ciekawą koncepcję zarządzania muzeum i program działalności tej instytucji na najbliższe cztery lata. Nową kadencję rozpocznie z dniem 1 grudnia 2023 roku, a będzie piastował ten urząd do 30 listopada 2027 roku.

- Przez okres swojej dotychczasowej pracy dał się pan poznać jako sprawny, pełen pomysłów oraz fachowej wiedzy organizator. Z dużym zaangażowaniem nadzorował pan prace remontowe Domu Rodziny Jana Kasprowicza, czyli oddziału muzeum w Szymborzu oraz wybudowanie powiatowego lapidarium. To ważne, historyczne wydarzenia w działalności nie tylko muzeum, ale i całego powiatu - powiedziała starosta Wiesława Pawłowska, wręczając uchwałę o powołaniu dyrektorowi.

Marcin Woźniak ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunku archeologia. W Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu pracuje od 28 lat - najpierw jako kustosz w dziale archeologii, potem jako pełniący obowiązki dyrektora i dyrektor tej instytucji kultury.

- Znam atuty muzeum, wyjątkowość zbiorów, atrakcyjność siedziby i szymborskiego oddziału. Muzeum ciągle wymaga unowocześniania, które otworzy je jeszcze bardziej na potrzeby zmieniającego się społeczeństwa, w tym przede wszystkim na ludzi młodych - powiedział dyrektor Marcin Woźniak.

Wśród ważnych przedsięwzięć przedstawionych przez niego w koncepcji działania muzeum na lata 2023-2027 są m.in. obchody setnej rocznicy śmierci Jana Kasprowicza (przypadające na 12 grudnia 2026 roku) oraz Stanisława Przybyszewskiego (23 listopada 2027 roku), tworzenie kolekcji muzealnej, dalsza informatyzacja zbiorów, oferta wystawiennicza i edukacyjna.